206/2015. (XII. 21.) számú határozat – Településszerkezeti terv módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

206/2015. (XII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2001. (XII.11.) számú határozatával elfogadott és a 91/2002. (X.15.), 95/2009. (IV.27), 255/2013. (XII. 30.) számú határozataival módosított Nagymaros Város Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.    A Településszerkezeti terv a mellékelt T/1 tervlapon rögzített tartalommal, az alábbiak szerint módosul:

a)    A Kamilla utca és a Nefelejcs utca között található Hétvégiházas üdülőterület a szomszédos Korlátozott használatú mezőgazdasági terület felé bővítésre kerül, a Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területnek az üdülőterületi bővítéssel érintett ingatlanokra eső része Erdőterületbe kerül átsorolásra.

b)   Az Őz utca végén rögzített Erdőterület tervezett gyűjtőúttól DNy-ra eső része Kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra.

c)    A Millennium sor 1629 hrsz-ú telek Kertvárosias lakóterületből Kisvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra.

 

2.    A Településszerkezeti tervben rögzített Régészeti lelőhely lehatárolások helyett a mellékelt T/2 jelű tervlapon feltüntetett Régészeti lelőhelyek kerülnek rögzítésre.

 

3.    Nagymaros Településszerkezeti tervének jelen változásával a térségi tervnek való megfelelés az alábbiak szerint alakul:

Térségi

Térségi (ha)

TSZT hatályos

TSZT 2015 változás

TSZT 2015 módosítás után

Megfelelés a módosítás után

Városias települési

259,18

289,24

nem változik

 

 

Erdőgazdasági

1752,24

1750,6

-0,36

1750,24

99,89%

Mezőgazdasági

1113,97

1081,73

0,04

1081,77

97,11%

Vízgazdálkodási

309,34

309,34

nem változik

 

 

 

A módosítás a határozat elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

Határidő: 2016. január 21.

Felelős: polgármester

K.m.f.

                          

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                    

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző