1/2016. (I. 25.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    2016. évi intézményi (közétkeztetés, könyvtár) térítési díjak meghatározása

3.    2016. évi költségvetés tervezetének tárgyalása, főösszegek elfogadása

4.    Adórendelet felülvizsgálata (vízi járművek adója)

5.    Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése

6.    Maros Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítása

7.    A Dézsma utcai présház bérlője 2015. évi kérelméről döntés

8.    Egyebek (képviselői kérdések)

9.    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. beszámolójának tárgyalása

10.    Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző