196/2014. (XII. 1.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2014. (XII. 1.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának intézményi átszervezést nem eredményező módosításáról döntés

2.    Szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról döntés (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 2.

 

Dr. Horváth Béla jegyző