193/2015. (XI. 30.) számú határozat – Szobi szakrendelő ultrahang készülék beszerzéséhez hozzájárulás kérése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Szob Önkormányzata által fenntartott szakorvosi rendelőintézet által beszerezni kívánt ultrahang készülék költségeihez való hozzájárulás iránti megkeresésre úgy dönt, hogy a pontos költségek, a rendelkezésre álló források és a hiányzó forrás, valamint a nagymarosi lakosok betegforgalmi adati ismeretében következő döntésén kíván a támogatásról döntést hozni.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges adatokat szerezze be a szakorvosi rendelőintézet igazgatójától.

 

 

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.        
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző