193/2012. (X. 29.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola beszámolója a 2011/2012. tanévről, 2012/2013-as tervek

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola 2011/2012. tanévről és 2012/2013. tanévre vonatkozó terveiről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző