187/2010. (XI. 22.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Sürgősségi indítvány: Könyvvizsgáló megbízása 2010-2014. év könyvvizsgálatával
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedévi teljesítéséről
4. Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása
5. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
7. Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
8. Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása című program akcióterületi terve elfogadása, és a Pest Megyei településközpontok fejlesztése című KMPO-2009-5.2.1/B kódszámú pályázati kiírásra a Nagymaros, Magyar utca és környezete rendezése tárgyában II. fordulós pályázat benyújtása
9. Külterületi út elnevezése iránti kérelemről döntés
10. Napköziotthonos konyha átszervezése
11. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása
12. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
13. Főépítészi vállalkozási szerződés felülvizsgálata
14. Az önkormányzat lapja tartalma jóváhagyását végző felelősök kijelöléséről döntés
15. Helyi termelők árusítása feltételeinek (piac) meghatározása
16. Szálloda és termál projekt Szindikátusi szerződés módosítása
17. Egyebek:
– HÉSZ
– Kérelmek önkormányzati ingatlanok hasznosítására
18. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása (zárt ülés)
19. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása (zárt ülés)
20. Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.