186/2016. (XII. 14.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Holdfénykeringő Kft.-vel a szálloda épületegyüttes és a 16401/3 hrsz. ingatlan (sportpálya) értékesítésére kötendő előszerződés jóváhagyása

2.    A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

3.    DDC Zöld Megoldások pályázat (nagymarosi tanösvény) önrész vállalásáról döntés

4.    Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatása megelőlegezéséhez kezesség vállalásáról döntés

5.    Fehérhegy utca 14. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonya folytatása iránti kérelemről döntés

6.    Közterület-használat iránti kérelemről döntés

7.    Önkormányzati létszám 2017. január 1-től történő bővítéséről döntés (védőnői takarítás)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző