184/2016. (XI. 28.) számú határozat – Köztemető rendelet módosítására benyújtott képviselői javaslathoz módosító indítvány elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2016. (XI. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Ivor Andrásné képviselő által benyújtott, a köztemetőről szóló 12/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletben megállapított sírhelymegváltási díjak átmeneti módosítására vonatkozó javaslathoz a következő módosító indítványt fogadta el:

A rendelet 28. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendelet hatályba lépését követően, legkésőbb 2016. december 31-ig új sírhelyként megváltásra kerülő sírhelyek megváltási árát, valamint a 2016-ban lejárt sírhelyek ismételt megváltási árát legkésőbb 2016. december 31-ig a jelen rendelet hatályba lépése előtt érvényes, a 6/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben megállapított megváltási árakon lehet megfizetni.”

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin    
alpolgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző