183/2016. (XI. 28.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2016. (XI. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Településrendezési terv módosítása: Nagymaros Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

2.    A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin      
alpolgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző