18/2015. (I. 26.) számú határozata – Népkonyha létesítésére vonatkozó megkeresés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Baptista Szeretetszolgálat népkonyha létesítésére, a Mátyás Étkezde Kft. általi főzés és helyszín biztosítására irányuló megkeresésének tárgyalását további információk beszerzését kérve következő ülésére napolja.

 

 

Határidő: 2015. február 23.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző