178/2016. (XI. 24.) számú határozat – Jánoshegyi 13045 hrsz. melletti 12920 hrsz. útszakasz megvásárlása iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 12920 hrsz-ú közút 13045 hrsz-ú ingatlan melletti jelenleg nem használt szakaszát nem értékesíti.

 

Kéri megvizsgálni egyúttal az érintett ingatlanok telekhatárai tényleges helyzetét, és eltérés esetén az érintett felszólítását.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző