177/2016. (XI. 24.) számú határozat – Jánoshegyi 12945 hrsz. ingatlan vételre felkínálása

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatnak megvásárlásra felkínált Jánoshegyi 12945 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.         
polgármester                                              

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

 

Dr. Horváth Béla jegyző