17/2016. (II. 10.) számú határozat – Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány Alapító okiratának elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

Az Alapító a mai nappal hatályon kívül helyezi a Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány korábbi alapító okiratának szövegét és a fenti módosítások átvezetése után az Alapító Okirat előterjesztés mellékleteként csatolt hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Egyúttal a kuratórium elnökhelyettesének Szomráky Bélát kijelöli.

 

 

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző