163/2013. (IX. 16.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2013. (IX. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Folyószámlahitel igénybevételéről (rendelkezésre álló keret egy része meghosszabbításáról döntés)
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. szeptember 17.
 
 
Dr. Horváth Béla jegyző