160/2016. (XI. 24.) számú határozat – Holdfénykeringő Kft.-vel történő cégalapítás elvi támogatása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

160/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület kifejezi szándékát a Holdfénykeringő Kft.-vel (Záros Gáborral) közös gazdasági társaság alapítására a Szálloda úti (2609/4, 5, 8, 9, 10) és a sportpályán lévő (16401/1 hrsz.) ingatlan együttesen idősek otthona és wellness szálloda megvalósítása érdekében, az apportként bevitt önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslés szerinti értékének 5 éven belül történő kivásárlásával.

 

Kéri a társasági szerződés tervezete elkészítését és az önkormányzat részére megküldését, melyről rendkívüli ülésen kíván tárgyalni.

 

Határidő: 2016. december 2.

Felelős: polgármester, illetve Záros Gábor

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző