159/2016. (XI. 24.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

159/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Döbrössy Mihályné beszámolója a Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetéséről

3.    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása

4.    Az iskolák működtetési jogának átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés és átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása

5.    2017. évi eseménynaptár elfogadása

6.    A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

7.    Adórendelet áttekintése, esetleges módosítása

8.    A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről beszámoló tárgyalása

9.        Önkormányzati alkalmazottak egyszeri béren kívüli juttatásáról döntés

10.    Zöldpont Egyesület fizetési halasztás iránti kérelméről döntés

11.    Egyebek:

a)    Vaddisznótámadással kapcsolatos intézkedések

b)   Fő tér és a komplejáró közötti útszakasz forgalmi rendjéről döntés

c)    2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására javaslat

d)   Kajakpóló Sportegyesület székhelyhasználati kérelméről döntés

e)    Jánoshegyi 12945 hrsz-ú, megvásárlásra felkínált ingatlanról döntés

f)    Jánoshegyi 12920 hrsz-ú útszakasz értékesítése iránti kérelméről döntés

12.    Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)

13.    Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása (zárt ülés)

14.    Szociális tűzifa támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása (zárt ülés)

 

 

K.m.f.

 

                                        

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző