156/2013. (VIII. 16.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
156/2013. (VIII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Árvízi védekezés vis maior pályázatához hiánypótlás (nyilatkozat)
2.    OTP Bank Nyrt.-vel fennálló támogatásmegelőlegező hitel szerződés lejárati ideje meghosszabbításáról döntés
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Rudolf Józsefné s.k.   
alpolgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 21.
 
Dr. Horváth Béla jegyző