156/2011. (X. 24.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011. tanévről és 2011/2012-es tervek

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját a 2010/2011. tanévről és a 2011/2012-es terveit megismerte és.
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző