153/2013. (VII. 29.) számú határozata – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. étkezési rezsiköltsége megtérítéséről hozott korábbi döntés módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
153/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közétkeztetést végző Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.-vel az óvodai, iskolai étkeztetés kiegészítő térítési díj megállapítása tárgyában kötött megállapodás alábbi tartalmú módosításáról dönt:
A gyermekétkeztetés tekintetében ténylegesen felmerülő, egy adagra eső rezsiköltséget valamennyi gyermek esetében megfizeti a kft. részére 200 Ft/adag összegben.
A térítési díj beszedésével a kft.-t meg kell bízni azzal, hogy annak megtörténtét követően azt egy összegben át kell utalnia az önkormányzatnak.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                       
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző