153/2011. (X. 24.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                       
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző