Polgárváros királyi panorámával

152/2011. (X. 24.) számú határozata – Napirend elfogadása

2011-10-28

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.      Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola beszámolója a 2010/2011. tanévről, 2011/2012-es tervek
3.      Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011. tanévről és 2011/2012-es tervek
4.      Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011. tanévről és 2011/2012-es tervek
5.      Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
6.      Leader pályázat benyújtásáról döntés (Gondozási Központ tetőfelújítás)
7.      Településrendezési tervek módosítási folyamata megindításáról döntés
8.      Hulladékszállítási rendelet módosítása tapasztalatairól tájékoztatás
9.      Közmeghallgatás értékelése
10. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 8/1999. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
11. A Kerekegylet Közhasznú Egyesülettel a piac tárgyában kötött megállapodás módosítására javaslat
12. Egyebek:
          Gesztenyés pályázat benyújtása
          Óriás sakk felállítása a Fő téren
          Ister-Granum társulás közgyűléséről tájékoztatás
          képviselői kérdés (Szimon Attila)
13. A Napközi Otthonos Óvodában törvényességi ellenőrzés keretében megállapított jogsértő helyzet orvoslása elmulasztásának következményei értékelése, fegyelmi eljárás megindításáról döntés (zárt ülés)
14. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
K.m.f.
                                          
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző
                                              

Last modified: 2011-10-28

A hozzászólás jelenleg zárva.