15/2012. (I. 30.) számú határozata – Fekete Zsolt képviselő kérelme telefonköltség elengedésére

A Képviselő-testület Fekete Zsolt képviselő kérelmére képviselői mobiltelefon előfizetésén tisztázatlan okból felmerült adatátviteli célú, a szolgáltató révén már részben elengedett 39 338 Ft összegű telefonköltsége megfizetését elengedi, azt az önkormányzat a szolgáltató részére megfizeti.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                       dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                           jegyző