148/2015. (IX. 28.) számú határozat – Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról szóló rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását következő ülésére napolja a következő felmerült kérdések tisztázása és a tervezetbe beépítése érdekében:

1.      Közönségszavazat útján egy további díjazottat kíván a címben részesíteni, ennek internetes szavazás útján történő alkalmazása szabályait kéri kidolgozni.

2.      Évente 3 címet kíván adományozni, ehhez a közönségszavazat útján adott cím adódna.

3.      A rendeletbe be kell építeni, hogy a jelölés (nem saját néven történő pályázat) esetén be kelljen szerezni és csatolni a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

4.      A pályázatok és a díjazottak ingatlanáról fotót kell az önkormányzat honlapjára feltölteni.

 

 

Határidő: 2015. október 28.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző