132/2014. (IX. 9.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírásáról döntés

2.    Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                         

 

Gyurcsok Anita s.k.
aljegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. szeptember 10.

 

Gyurcsok Anita aljegyző