133/2014. (IX. 9.) számú határozata – Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Nagymaros, Váci út 11.) intézményvezetői (igazgató) munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra Mándliné Szabó Katalin benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja.

 

A pályázat alapján Mándliné Szabó Katalint 2014. szeptember 10-től kezdődő 5 év határozott időtartamra a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói feladatai ellátásával megbízza.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján történik.

 

Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt annak előkészítésére, továbbá a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.

 

 

Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: jegyző, polgármester

Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

Gyurcsok Anita s.k.
aljegyző

                  

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. szeptember 10.

 

Gyurcsok Anita aljegyző