128/2016. (IX. 26.) számú határozat – Háziorvosok iparűzési adó mentesség iránti kérelmének tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a háziorvosok iparűzési adó mentesség biztosítására, a fizetendő adó praxis és a rendelő fejlesztésére történő fordítása engedélyezése iránti kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a befizetett iparűzési adó a háziorvosok által megjelölt és igazolt fejlesztésekre kerüljön kifizetésre.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző