127/2016. (IX. 26.) számú határozat – Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek augusztus 31. napjáig történt teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve a települési adóból befolyt bevétel terhére évente egy sólya felújítását kéri elvégezni.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző