125/2012. (V. 29.) számú határozata – Szálloda épületegyüttes használaton kívüli konyha és étterem épületének bérbeadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
125/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2602/9 hrsz-ú ingatlanon található Szálloda épületegyüttes konyha és étterem épületét 2012. november 15-ig díjmentesen használatba adja a Kerekegylet Közhasznú Egyesület részére rendezvények és kulturális események megrendezésére.
Az önkormányzat víz- és elektromos áram ellátást nem biztosít.
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Egyesület a bérlemény fenti célra való alkalmasságát az érintett szakhatóságok nyilatkozatával igazolja.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés összeállítására és aláírására.
 
 
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző