12/2016. (II. 10.) számú határozat – Attila szobor helyszínéről, költségeiről egyeztetés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Attila szobor helyszínéről a döntést a helyszín ismételt megtekintése és a szobrász által készítendő látványterv megismeréséig február 29-i ülésére napolja.

A szobor felállítását szervező Julianus Barát Alapítvány (Verőce, Árpád út 22/A.) tervezett költségekre vonatkozó szóbeli tájékozatóját azzal, hogy az önkormányzattól várt támogatási igény a költségek mértékétől függetlenül 1 millió Ft, tudomásul veszi.

Egyúttal a szobortervet a benyújtott A4 méretű rajz alapján elfogadja.

 

 

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző