11/2016. (II. 10.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Attila szobor helyszínéről, költségeiről egyeztetés a kezdeményezőkkel

2.    Károly Róbert szobor elkészítésére vonatkozó ötletpályázat kiírásáról döntés

3.    Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

4.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány változásbejegyzési kérelméhez szükséges alapítói döntés meghozatala

5.    A pályázati lehetőségekről tájékoztatás

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző