121/2014. (VII. 21.) számú határozata – A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
                                           Képviselő-testületének
121/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar u. 15.) intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra Rudolf Józsefné benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
 
A pályázat alapján, megismerve a véleményezési joggal érintett szervezetek véleményét is, Rudolf Józsefnét 2014. augusztus 1-től kezdődő 5 év határozott időtartamra a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatai ellátásával megbízza.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt annak előkészítésére, valamint a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.
 
 
Határidő:2014. augusztus 1.
Felelős:jegyző, polgármester
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
 
K.m.f.
                          
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző