120/2014. (VII. 21.) számú határozata – A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálásához benyújtott módosító indítványokról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
                                           Képviselő-testületének
120/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat elbírálása kapcsán a határozati javaslatokhoz Szomráky Pál és Burgermeister László képviselők által benyújtott következő módosító indítványokat nem fogadta el:
 
a)      a Képviselő-testület halassza el a döntést, és további pedagógusok beiskolázása után döntsön az intézményvezető megbízásáról,
b)      a Képviselő-testület halassza el a döntést az októberi önkormányzati választás utánra.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző