120/2015. (VII. 21.) számú határozat – Ulmi skatulya elhelyezéséről, helyszín kijelöléséről, támogatásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

120/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület egyetért és támogatja a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat által felállítandó Ulmi skatulya másolatának a 2610 hrsz-ú ingatlan Fő téri részén, a hajóállomás melletti zöldfelületen történő elhelyezését oly módon, hogy árvíz esetén eltávolítható, áthelyezhető legyen.

Amennyiben a terület még bejegyzett kezelője a fenti helyszínen az elhelyezéshez nem járul hozzá, akkor a Dám feletti önkormányzati tulajdonú sétányon biztosít helyszínt.

A hajó történetét tartalmazó információs tábla, valamint a felmászást tiltó tábla elkészítésének költségét a városüzemeltetési előirányzat terhére biztosítja.

 

Egyúttal úgy dönt, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére a Sváb fesztivál rendezési költségeihez 180 000 Ft támogatást biztosít a rendezvények, kiadványok előirányzat terhére.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 29.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző