1/2015. (I. 8.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2015. (I. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Megyei útdíj bevezetésével kapcsolatos tiltakozás

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 8.

 

Dr. Horváth Béla jegyző