2/2015. (I. 8.) számú határozata – M2 gyorsforgalmi út díjfizetőssé tétele elleni tiltakozás jelzése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2015. (I. 8.) számú határozata

 

 

A benyújtott képviselői javaslattal egyetértve a Képviselő-testület tiltakozását kívánja kifejezni az M2 gyorsforgalmi út díjkötelessé tételével kapcsolatban, tekintettel az út településeket elkerülő, azokat tehermentesítő jellegére, valamint gyorsforgalmi útnak meg nem felelő állapotára.

 

A lakosság érdekében szükségesnek tartja a település országgyűlési képviselőjén keresztül a Kormány felé jelezni a döntéssel való egyet nem értését, továbbá összefogni közös fellépés érdekében az érintett önkormányzatokkal.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Harrach Péter országgyűlési képviselőt, valamint vegye fel a kapcsolatot az M2 díjköteles szakaszaival érintett önkormányzatok polgármestereivel.

 

 

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 8.

 

Dr. Horváth Béla jegyző