117/2014. (VII. 21.) számú határozata – Önkormányzati ingatlan (13039 helyrajzi szám) értékesítéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
117/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület ismételt értékbecslés készítését rendeli el, a likvid érték megállapítását is kérve.
 
Az új értékbecslés alapján meghívásos versenytárgyalás során, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai meghívásával kell az ingatlant értékesíteni, a likvid árat mint kikiáltási árat alkalmazva.
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon.
 
 
Határidő:2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző