116/2014. (VII. 21.) számú határozata – Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
116/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester „Tiszta udvar, rendes ház” program végrehajtásáról szóló tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
 
A Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2014. évben „Tiszta udvar, rendes ház” címet és táblát adományoz valamennyi jelöltnek.
 
Továbbá 20 000 Ft pénzjutalomban részesíti 1. helyezett Stadler Kára, 15 000 Ft pénzjutalomban 2. helyezett Kakuk István, 10 000 Ft pénzjutalomban 3. helyezett Burgermeister Mária, Németné Gelányi Gabriella, Pap Béláné Pekker Margit pályázókat.
 
Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2014. augusztus 20-i ünnepség keretében.
 
 
Határidő: 2014. augusztus 20.
Felelős:             polgármester
 
 
 
K.m.f.
                    
 
 
Petrovics László s.k.                                                     
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző