114/2011. (VI. 20.) számú határozata – Parkolási rendelet felülvizsgálata

A Képviselő-testület megállapította, hogy a Parkolási rendelet módosítására tett javaslatok alaposabb előkészítést igényelnek, ezért a rendeletmódosítást elnapolja.
 
A rendelet módosításáig a szombati napokon működtetett őstermelői árusításon résztvevő árusok gépjárműveinek belső szélvédőjére a Kerekegylet logójával ellátott emblémát kell kihelyezni, melynek alkalmazásával mentesülnek a parkolási díj megfizetése alól.
 
Az emblémák elkészítéséről és kihelyezéséről a Kerekegylet gondoskodik.
 
 
Határidő:    2011. július 30.
Felelős:      polgármester
Végrehajtja:       Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző