113/2011. (VI. 20.) számú határozata – Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése

A Képviselő-testület 72/2011 (IV.27) határozatát módosítva Nagymaros Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát az alábbiakkal egészíti ki:
 
IV/ 5. pont
„Az Európai Unióból származó támogatásból kifizetésre kerülő szerződések vonatkozásában az eljárás menetét szabályozó, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet figyelembevétele szükséges, az abban foglaltak betartása, és betartatása kiemelten kezelendő.”
 
 

 

Határidő:    2011. július 30.
Felelős:      polgármester
Végrehajtja:       Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.