113/2014. (VII. 21.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Fogorvosi praxis eladásával kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat
2.    Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírásáról döntés
3.    Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés
4.    Önkormányzati ingatlan (13039 helyrajzi szám) értékesítéséről döntés
5.    A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázat elbírálása
6.    Egyebek: képviselői kérdések
7.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)
8.    Kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző