Polgárváros királyi panorámával

114/2014. (VII. 21.) számú határozata – Fogorvosi praxis eladásával kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat

2014-07-28

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület dr. Branyiczky László fogorvos praxis értékesítésére vonatkozó bejelentetését megismerte és tudomásul vette.
Úgy dönt, hogy a praxisjog értékesítéséhez hozzájárul, az azt megszerezni kívánó dr. Bíró Géza fogorvossal (nyilvántartási szám: 41002) előszerződést köt.
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés aláírására.
 
 
Határidő:2014. július 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2014-07-28

A hozzászólás jelenleg zárva.