112/2012. (V. 29.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
112/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző