109/2016. (VII. 21.) számú határozat – Napirend elfogadása

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2016. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” projekt keretében Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

2.    „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” projekt lezárása

3.    A Szálloda ingatlan együttes iránt érdeklődő csoport bemutatkozása, ajánlatuk ismertetése

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző