106/2015. (VI. 29.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Kitüntetések adományozásáról döntés (zárt ülés)

3.    Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelem tárgyalása

4.    Hold utcai MÁV őrház helyi védettség megszüntetésével kapcsolatos kérelemről döntés

5.    Gesztenyés véderdő mintaterület (2602/1 hrsz.) fenntartásáról és használatáról döntés

6.    Közterület elnevezése iránti kérelemről döntés

7.    Szálloda u. 6/B. alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről döntés

8.    Az önkormányzat címere használatával kapcsolatos döntés

9.    Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntés

10.    Közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási bírság kiszabása ügyében fellebbezés elbírálása (zárt ülés)

11.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző