105/2015. (VI. 4.) számú határozat – Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda létszámbővítési kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2015. (VI. 4.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda létszámbővítési kérelmére úgy dönt, hogy 2015. június 8. napjától a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében engedélyezi az óvoda létszámkeretének 1 részmunkaidős (napi 4 órás) határozatlan idejű státusszal történő bővítését, kizárólag megváltozott munkaképességű alkalmazott foglakoztatásával. Az engedély a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállása idejére szól.

 

Felkéri az intézményvezetőt az alkalmazáshoz szükséges dokumentumok elkészítésére, és az alkalmazásra.

 

 

Határidő: 2015. június 8.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 8.

 

Dr. Horváth Béla jegyző