102/2014. (VI. 25.) számú határozata – MFB ÖIP hitel felvétele iránti döntés módosítása, kiegészítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2014. (VI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatot jelentő közétkeztetés ellátásához az uniós pályázati támogatással megvalósult Magyar u. 24. szám alatti épületben a meg nem valósult, illetve meg nem kezdett beruházásra (légtechnikai rendszer, riasztó rendszer kiépítésére, udvari tároló megépítésére, konyhai eszközök beszerzésére) 45 326 707 Ft összegben hitel felvételéről rendelkező 14/2014. (I. 27.) számú határozatát a következők szerint módosítja és egészíti ki:
 
1.    A „Gazdasági fejlesztések a Magyar u. 24. szám alatt (étterem és piactér kialakítása)” megnevezésű beruházás költségelőirányzatát (bruttó) 170 806 109 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 51 241 832 Ft a támogatás, 42 000 000 Ft-ot MFB ÖIP hitelből, 77 564 277 Ft-ot saját erőként biztosítja.
 
2.    A kölcsönt nyújtó bank előírása alapján a fenti határozat 3. pontjában felsorolt, a hitel biztosítékául felajánlott forgalomképes önkormányzati ingatlanok körét kiegészíti a Nagymaros, Nyár u. 2. szám (1753 helyrajzi szám) alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlannal.
 
Egyúttal a 100/2014. (VI. 24.) számú határozatát visszavonja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                            
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. június 26.
 
Dr. Horváth Béla jegyző