101/2014. (VI. 25.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
101/2014. (VI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    MFB ÖIP hitel felvétele iránti döntés módosítása
 
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. június 26.
 
Dr. Horváth Béla jegyző