TERÜLETI VÉDŐNŐI álláspályázat

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=udne2wlmi2

Nagymaros Város Önkormányzata

                      a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagymaros Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 256/2013.(VII.) Kormány rendelet az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, védőnői oklevél,
 •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata
 •         Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, vele szemben nem áll fenn a Kttv. 84-85 § szerinti munkaköri összeférhetetlenség.
 •         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhetik
 •         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         Szakmai önéletrajz
 •         Kamarai tagság, érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         védőnői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heinczinger Balázs – polgármester nyújt, a 0627-595-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1091/2020. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 •         Személyesen: Gubacsi Gabriella, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         nagymaros.hu – 2020. július 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.