Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2010 május 12-én megalapításra került az egyesület, majd ugyanezen év július 05-én Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület névvel közhasznú szervezetként megtörtént a bírósági nyilvántartásba vétel is.
Azóta eltelt évek alatt több változáson ment keresztül egyesület. Működési területük az otthonunkat jelentő anyatelepülésünk, Nagymaros városa mellett kiterjed Zebegény és Szob települések teljes közigazgatási területére is.

Egyesület szakmai irányítását önálló együttműködési megállapodás keretei között Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság látja el, míg a káreseti értesítéseket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírközpontjától kapják.
Jelenlegi 22 fős tagság több mint fele rendelkezik 40 órás tűzoltó alaptanfolyammal, míg parancsnok és helyettese hivatásos tűzoltók. A beavatkozást önként vállalt tagjaink alap- és továbbképzése a számukra biztosított lehetőségek keretei között folyamatos, ami az egyesület igénybevehetőségi körét fokozatosan növeli.

Feladataik:

  • kármegelőzés, tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés
  • természeti katasztrófák következményeinek elhárítása, felszámolása
  • élet- és vagyonmentés
  • eltűnt személyek felkutatásában történő közreműködés
  • önkormányzati intézmények tűzvédelemmel összefüggő tájékoztatása, tanácsadása, felvilágosító előadások megtartása, kiürítési gyakorlatok megszervezése
  • környezetvédelem
  • települési rendezvények biztosítása
  • bemutató gyakorlat gyermektáborokban, céges rendezvényeken a vendéglátók bevonásával

Terveik közt szerepel a szertárépületünk teljes körű felújítása, és egy általános célú gépjárműfecskendő beszerzése.

Székhelyük és szertáruk Nagymaroson, a Vasút utca 49. szám alatt található.
Közhasznúsági fokozatunkat az elmúlt években bekövetkezett jogszabályváltozások ellenére is meg tudták őrizni, így az adóból származó 1%-os felajánlásokat változatlanul fogadni tudjuk.
Adószámunk:18138564-1-13
Kérjük, hogy az esetek bejelentését a 112-es hívószámon tegyék meg.

Flamich Andrásné Elnök
Cserni Tamás Parancsnok
Kiss Péter parancsnok helyettes +3670 2405 469
Az egyesület facebook oldala