Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány NAFIA

Szervezetünk a 14-24 éves korosztály számára kínál programokat és szolgáltatásokat, különböző tevékenységi területeken keresztül. Az alapító okiratban rögzített céljainkkal azonosan, támasza kívánunk lenni minden fiatalnak.

Alapító okiratban rögzített tevékenységeink: Gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, life-long-learning, kulturális tevékenység, sport és ifjúsági ügyek, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egészséges életmódra nevelés, természetvédelem, állatvédelem, kulturális örökség megóvása, esélyegyenlőség, drogprevenció, Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek védelme (integráció, felzárkóztatás, érdekvédelem), Európai és euro-atlanti integráció elősegítése, közösségfejlesztés.

Alapítványunkról további információkat találhat a világhálón, a www.nafia.hupont.hu oldalon, illetve a facebook közösségi oldalon.

Köszönettel várják az 1%-os felajánlásokat az alábbi címre:
Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány “NAFIA”
Számlaszám: 66000114-11045201-00000000
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Adószám: 18711949-1-13

Elérhetőség:
E-mail: nagymarosfiataljaiert@gmail.com
Postai cím: 2626 Nagymaros, Váci út 11.
Képviselők:Gyöngyösi Gyula, Dr. Rendessy Annamária, Scultéty Balázs